nieruchomości częstochowa
Nieruchomości Częstochowa


Nieruchomości prawo
Kredyty hipoteczne
Zarządzanie nieruchomościami
Deweloperzy
Składy budowlane
Wyposażenie wnętrz
Spółdzielnie mieszkaniowe
Usługi geodezyjne
Firmy budowlane
Usługi kamieniarskie
Pracownie architektoniczne
Rzeczoznawcy majątkowi
Szkolenia BHP Bytom, Dąbrowa Górnicza
Oklejanie samochodów Katowice
Inwestycje
Kontakt

Home : Dobry psycholog Kraków

Nieruchomości - prawo, rodzina na swoim akta prawne, ustawy o nieruchomościach

Nieruchomości, mieszkalnictwo, geodezja - prawo, ustawy, rozporządzenia

Ustawy dotyczące nieruchomości i finansów:

Reklama na samochodach Wrocław

tartak przewoźny

Wynajem busów Katowice Sosnowiec - Agpo

Oferuje transport osób, wynajem busów, minibusów, autokarów. Przewóz osób na Śląsku. Ofertę naszą kierujemy głównie do klientów indywidualnych, firm, biur podróży, szkół, instytucji państwowych i samorządowych, klubów sportowych, zakładów pracy z aglomeracji śląskiej miast Śląska i Zagłębia takich jak: wynajem busów, autokarów Katowice, Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Mikołów, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Bytom, Czeladź, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Pyrzowice, Siewierz. Oferujemy wynajem busów, minibusów, autokarów z kierowcami, przewóz osób, grup zorganizowanych na trasach krajowych i międzynarodowych. F.U.H. AGPO - tel: 501 215 048

Polecamy:


Nieruchomości: mieszkania - domy - działki budowlane

Akty prawne do programu "Rodzina na swoim":

Artykuły dotyczące rynku nieruchomości:Szambo betonowe 10m3Cięcie laserem blach Rzeszów, Nowy Sącz

Cięcie laserowe laserem Bystronic Bysprint PRO
– stal konstrukcyjna #25mm
– stal nierdzewna #20mm
– aluminium #12mm

Nesta S.C. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym na rynku od 2017 roku. Specjalizujemy się w produkcji i modernizacji urządzeń i elementów ze stali węglowej oraz ze stali kwasoodpornych o bardzo wysokiej jakości wykonania które są wykorzystywane w przemyśle budowlanym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i kosmetycznym. Posiadamy maszyny oraz urządzenia umożliwiające produkcję elementów/konstrukcji od cięcia poprzez gięcie, toczenie, frezowanie, spawanie aż do malowania, co pozwala nam na kompleksowe wykonywanie naszych usług w możliwie najszybszym czasie. Tel. 535 969 400

Szambo betonowe

Oklejanie samochodów Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice - Agencja Reklamowa DEMO

Artykuły:

kancelarie adwokackie Katowice

Mieszkalnictwo:

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.)

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Kartografia i geodezja:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz. U. z dnia 20 maja 1999 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z dnia 9 marca 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z dnia 15 listopada 2004 r.)

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity)

Nieruchomości:

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r.)

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego1) (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 5 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 5 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2004 r.)

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.)

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2004 r.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 maja 2005 r.)

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z dnia 12 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym1) (Dz. U. z dnia 15 września 2005 r.)

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2006 r.)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity)

 

Przygotowaliśmy pakiet motywacyjny, edukacyjny, ebiznesowy i perswazyjny... szczególnie polecam ten pierwszy, bo opinie jakie zebrały książki, które się w nim znajdują są po prostu zabójcze.

Wyposażenie wnętrz
Poradnik inwestora
Deweloperzy

biura nieruchomości


Oklejanie samochodów folią, zmiana koloru auta

Copyright 2006-2019 MIG hosting, Kontakt

nieruchomości Częstochowa, kredyty mieszkaniowe