nieruchomości częstochowa
Nieruchomości Częstochowa


Nieruchomości prawo
Kredyty hipoteczne
Zarządzanie nieruchomościami
Deweloperzy
Składy budowlane
Wyposażenie wnętrz
Spółdzielnie mieszkaniowe
Usługi geodezyjne
Firmy budowlane
Usługi kamieniarskie
Pracownie architektoniczne
Rzeczoznawcy majątkowi
Szkolenia BHP Bytom, Dąbrowa Górnicza
Oklejanie samochodów Katowice
Inwestycje
Kontakt

Home : Dobry psycholog Kraków

Uroki życia na kredyt BIZNES PLAN: Jak napisać biznesplan? Biznes dla Ciebie. Twój biznes plan
Uroki życia na kredyt

Kredyt i zarobki

Kredyty hipoteczne - porównaj kredyty, oblicz raty kredytu...

Robert Sokołowski, Michał Zarębski

Zaświadczenie o zarobkach nie daje pewności, że pracownik wkrótce nie straci pracy

Obecna sytuacja w sektorze finansów zmusiła także i polskie banki do zwiększenia ostrożności zarówno przy sprawdzaniu zdolności kredytowej, jak i udzielaniu kredytów. Podwyższone wymogi co do ich zabezpieczania oraz konieczność posiadania znacznej części udziału własnego w kredytowanej inwestycji to niezbędne minimum w obecnej sytuacji. Dalsze kroki mające na celu zabezpieczenie sytuacji banków mogą wiązać się z udoskonaleniem procedury weryfikacji przyszłych kredytobiorców.

Jedną z podstawowych kwestii przy weryfikacji kredytobiorcy - osiągającego dochody na podstawie umowy o pracę - jest ustalenie, jak długo przyszły klient banku będzie pracował u dotychczasowego pracodawcy. W formularzach dotyczących wysokości zarobków zamieszcza się więc najczęściej pytanie: "czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia ( )". Odpowiedź na to pytanie - mimo iż niewątpliwie ma kluczowe znaczenie dla oceny przyszłej sytuacji majątkowej kandydata na kredytobiorcę - tylko pozornie będzie jednoznaczna.

Gazeta Biznes

Powodem tego jest nieprecyzyjność przepisów prawa pracy regulujących zagadnienie ustalenia początku biegu okresu wypowiedzenia w przypadku terminów liczonych w tygodniach i miesiącach. Przepisy kodeksu pracy wprost stanowią, kiedy kończy się okres wypowiedzenia - nie wskazują jednak, od kiedy można mówić, iż dany pracownik już jest w okresie wypowiedzenia.

Zgodnie bowiem z art. 30 § 21 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Konkretny przypadek

Konsekwencję tej regulacji obrazuje następujący przypadek. Pracownikowi, któremu przysługuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, wręczono wypowiedzenie 5 września 2008 r. Pewne jest, iż będzie go z dotychczasowym pracodawcą łączyła umowo o pracę do 31 grudnia 2008 r. Od kiedy pracownik będzie w "okresie wypowiedzenia" pewności już nie ma. Część pracodawców uzna, iż pracownik w okresie wypowiedzenia jest już od dnia, kiedy oświadczenie pracodawcy doszło do drugiej strony, czyli od 5 września 2008 r., inni pracodawcy na podstawie tych samych przepisów wskażą, iż pracownik w okresie wypowiedzenia jest dopiero od 30 września 2008 r.

Ryzyko dla banku, związane z brakiem precyzji przepisów prawa pracy może okazać się duże. Jeżeli bowiem w sytuacji opisanej powyżej pracodawca przyszłego kredytobiorcy wypełniłby formularz zaświadczenia o zarobkach w terminie od 5 do 29 września to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie wskazałby, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Wpływ braku informacji, że pracownik straci pracę z dniem 31 grudnia 2008 r. na postępowanie kredytowe wydaje się być oczywisty.

Dwa stanowiska

Kredyty mieszkaniowe Pracodawcy wypełniający zaświadczenie o zarobkach mogą się przychylić do jednego z dwóch stanowisk, co do ustalania początku okresu wypowiedzenia. Według pierwszego z nich - dominującego - za początek okresu wypowiedzenia należy uznać odpowiednio - albo sobotę, albo ostatni dzień miesiąca, w tygodniu bądź miesiącu, w którym wręczono pracownikowi wypowiedzenie. Zwolennicy tego poglądu wskazują, iż kodeks pracy umożliwia ustalenie jednej pewnej daty - końca okresu wypowiedzenia. Jeśli znamy więc datę końca okresu wypowiedzenia, a niesporne są również terminy wypowiedzenia (2 tygodnie, 1 lub 3 miesiące), to wystarczy odliczyć od daty ustania stosunku pracy okres wypowiedzenia i tak ustalić datę, od której można by powiedzieć, iż pracownik jest w okresie wypowiedzenia. Stanowisko to zostało również potwierdzone przez Sąd Najwyższy (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1988 r. I PRN 48/88).

Według drugiego stanowiska, za początek okresu wypowiedzenia należy uznać moment, od którego strona umowy mogła zapoznać się z treścią oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, natomiast jego zakończenie nastąpi w chwili określonej w art. 30 § 21 kodeksu pracy, tj. odpowiednio - w sobotę, albo w ostatnim dniu miesiąca.

Zwolennicy tego poglądu stoją na stanowisku, iż brak regulacji określenia w kodeksie pracy okresu, od którego należy liczyć początek okresu wypowiedzenia tylko pozornie stanowi lukę w prawie. Zgodnie bowiem z art. 300 kodeksu pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. Wobec faktu, iż w kodeksie pracy w ogóle brak jest regulacji dotyczących czynności prawnych - do tych kwestii w stosunkach pracy należy stosować odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Oświadczenie zawierające wypowiedzenie umowy o pracę - zgodne z art. 61 k.c. - uważane będzie za złożone innej osobie, z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Tym samym, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia z chwilą jego dojścia do drugiej strony. Należy natomiast uznać, iż przewidziane w art. 30 § 21 kodeksu pracy okresy wypowiedzenia mają charakter okresów minimalnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach lub miesiącach - jeżeli nie zostanie złożone odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca - spowoduje, iż skutek w postaci ustania stosunku pracy nastąpi po okresie dłuższym niż przewidziany jest w kodeksie pracy.

Zwolennicy tej konstrukcji będą więc wskazywać, iż w okresie wypowiedzenia jest ten pracownik, którego skutecznie powiadomiono o wypowiedzeniu.

Warto zauważyć, iż pierwsza koncepcja ustalania początku obiegu terminu pozostawania przez pracownika "w okresie wypowiedzenia" jest dominująca. Pogląd ten może w konsekwencji okazać się niebezpieczny dla banku w przypadku braku precyzyjnego określenia wymaganych informacji. Niebezpieczeństwo takiego podejścia do ustalania początku okresu wypowiedzenia sprowadza się do tego, że pracodawca - kierując się pierwszym poglądem, wspartym orzeczeniem Sądu Najwyższego - wskaże, że pracownik nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, podczas gdy w stosunku do tego pracownika w rzeczywistości zostało już skutecznie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Tym samym, pracownik będący w okresie wypowiedzenia może otrzymać pozytywną decyzję kredytową, mimo że wkrótce całkowicie straci źródło dochodów.

Zmienić pytanie

Udzielenie kredytu osobie, której wręczono wypowiedzenie, a nie jest ona jeszcze w "okresie wypowiedzenia" wydaje się dość mało prawdopodobne. Mając jednak na uwadze staranność wymaganą od bankowców oraz prostotę rozwiązania tej sytuacji proponuje się zmianę redakcji pytania zawartego w formularzu kierowanego do wypełnienia przez pracodawców! Zamiast popularnego pytania czy pracownik jest lub nie jest w okresie wypowiedzenia, wystarczy zapytać czy pracownikowi doręczono lub też czy on doręczył wypowiedzenie umowy o pracę. Drobna zmiana redakcyjna zaświadczenia z pewnością zmniejszy ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji kredytowej. l

Autorzy są aplikantami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu

Źródło: Gazeta BankowaCięcie laserem blach Rzeszów, Nowy Sącz

Cięcie laserowe laserem Bystronic Bysprint PRO
– stal konstrukcyjna #25mm
– stal nierdzewna #20mm
– aluminium #12mm

Nesta S.C. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym na rynku od 2017 roku. Specjalizujemy się w produkcji i modernizacji urządzeń i elementów ze stali węglowej oraz ze stali kwasoodpornych o bardzo wysokiej jakości wykonania które są wykorzystywane w przemyśle budowlanym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i kosmetycznym. Posiadamy maszyny oraz urządzenia umożliwiające produkcję elementów/konstrukcji od cięcia poprzez gięcie, toczenie, frezowanie, spawanie aż do malowania, co pozwala nam na kompleksowe wykonywanie naszych usług w możliwie najszybszym czasie. Tel. 535 969 400

Szambo betonowe

Oklejanie samochodów Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice - Agencja Reklamowa DEMO

Artykuły:

kancelarie adwokackie Katowice

Wyposażenie wnętrz
Poradnik inwestora
Deweloperzy

biura nieruchomości


Oklejanie samochodów folią, zmiana koloru auta

Copyright 2006-2019 MIG hosting, Kontakt

nieruchomości Częstochowa, kredyty mieszkaniowe