nieruchomości częstochowa

Nieruchomości Częstochowa   węgiel Częstochowa


Nieruchomości prawo
Kredyty hipoteczne
Zarządzanie nieruchomościami
Deweloperzy
Składy budowlane
Wyposażenie wnętrz
Spółdzielnie mieszkaniowe
Usługi geodezyjne
Firmy budowlane
Usługi kamieniarskie
Pracownie architektoniczne
Rzeczoznawcy majątkowi
Banki Częstochowa
SM Parkitka
SM Północ Częstochowa
Inwestycje
Kontakt

Kredyty mieszkaniowe porównaj oferty

dodaj darmowe ogłoszenie

Home : biura nieruchomości : usługi toczenia Częstochowa

Ile może jeszcze potrwać szaleństwo mieszkaniowe?

Nieruchomości w Częstochowie - Spółdzielnie mieszkaniowe w Częstochowie

Spółdzielnia mieszkaniowa Północ w Częstochowie

Ogłoszenia spółdzielni:

Nowe książeczki opłat TVK

Uprzejmie informujemy, że od 24.10.2009 r. roznoszone są nowe książeczki opłat za TVK i Internet. Prosimy o dokonywanie opłat na nowych książeczkach począwszy od grudnia 2009 r. Informujemy także, że do danego lokalu mieszkalnego przypisane jest nowe indywidualne konto bankowe. Prosimy więc o zwrócenie uwagi na to czy otrzymaliście Państwo prawidłową książeczkę opłat. W przypadku pomyłki prosimy o kontakt z Działem Konserwacji, ul. Czecha 19 pokój 8. Prosimy też o wnikliwe zapoznanie się z komunikatem na wewnętrznej stronie okładki książeczki. Dodatkowo informujemy abonentów dokonujących opłat przelewem o konieczności zmiany od dnia 1.01.2010 r. konta opłat za TVK na konto podane w książeczce.

Dział Konserwacji SM "Północ"TV Silesia w naszej sieci TVK

Miło nam Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy (jak narazie testowo) reemisję programu TV Silesia w naszej sieci TVK. Program jest dostępny dla abonentów obydwu pakietów telewizji kablowej w kanale S 29 częstotliwość 391,25 MHz. Prosimy o dostrojenie swoich odbiorników teelwizyjnych.Zmiana opłat za telewizję kablową

Uprzejmie informujemy naszych abonentów sieci telewizji kablowej, że od dnia 1.07.2009 r. ulegają zmianie opłaty za korzystanie z sieci telewizji kablowej. I tak

 1. opłata za Pakiet A ulega zmianie z 16.00 zł. na 17,00 zł. brutto miesięcznie od Abonenta
 2. opłata za Pakiet B ulega zmianie z 26,00 zł. na 29,00 zł. brutto miesięcznie od Abonenta.

Zmiana wysokości opłat za telewizję kablową podyktowana jest znacznym wzrostem kursu euro i dolara USD. To z kolei bardzo zwiększa koszty opłat ponoszonych przez nas na rzecz nadawców za licencje na reemisję ich programów TV.

Ponadto wzrost kursu walut pociągnął za sobą wzrost ceny sprzętu i materiałów używanych do bieżącej konserwacji sieci TVK. Wyższe koszty opłat licencyjnch i cen sprzętu ponosiliśmy od początku roku licząc na powrót kursu walut z końca 2008 r. Ponieważ jednak kurs walut nie uległ zmniejszeniu zmuszeni jesteśmy do zmiany stawek opłat za korzystanie z sieci TVK.

O zmianie wysokości opłat za TVK informujemy wszystkich Abonentów indywidualnie za pomocą korespondencji roznoszonej do mieszkań.
Nowy Regulamin oraz cennik Usługi Dostępu do Internetu

Uprzejmie informujemy Abonentów naszej usługi dostępu do Internetu, że od dnia 1.07.2009 r. ulega zmianie Regulamin oraz Cennik Usługi do Internetu. Podstawowa zmiana w Regulaminie dotyczy możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu przez osoby nie posiadające telewizji kablowej.

Nowy Regulamin i Cennik dostępne są na naszej stronie internetowej: Regulamin Cennik
Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Komunikat specjalny

W wyniku przeprowadzonej od dnia 14 kwietnia 2009 r. w naszych budynkach kontroli przestrzegania przez mieszkańców przepisów pożarowych, na bazie zgromadzonej dokumentacji (zdjęcia, protokoły z oględzin) stwierdzamy jednoznacznie lekceważenie przez niektórych właścicieli i użytkowników podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Z uwagi na powyższe zostały po raz kolejny podjęte działania zmierzające do ostatecznego zlikwidowania tych zagrożeń.

Część z państwa (u których stwierdzono zagrożenia) otrzyma od nas pisma, w których szczegółowo zostaną podane stwierdzone nieprawidłowości a w szczególności magazynowanie na korytarzach materiałów łatwopalnych takich jak kartony z makulaturą, stoły, fotele, szafy, firanki, wykładziny łatwopalne itp.

Jednocześnie apelujemy o bezwzględne dostosowanie sposobu otwierania drzwi do zabudowy korytarzy do bezpiecznej eawkuacji tzn. muszą być przeszklone, nie okratowane oraz otwierać się po naciśnięciu klamki od wewnątrz korytarza (nie za pomocą klucza).

Mamy nadzieję, że w trosce o zdrowie i życie swoich najbliższych zrobicie państwo wszystko by wyeliminować zjawisko gromadzenia zbędnych przedmoiotów na drogach ewakuacyjnych budynków.
Zmiana ceny zimnej wody i śmieci

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" informuje, że z dniem 01 kwietnia 2009 r. ulegają zmianie opłaty niezależne od Spółdzielni:

 1. woda zimna
  - dla mieszkań wyposażonych w wodomierze z 6,97 zł/m3 na 7,57 zł/m3
  - dla mieszkań nieopomiarowanych ryczałt z 104,55 zł/1osobę/m-c na 113,55 zł/1osobę/m-c
 2. wywóz nieczystości z 8,45 zł/1 osobę/m-c na 9,40 zł/1 osobę/m-cZmiana wysokości zaliczki na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 12/2009 Rady Nadzorczej z dnia 17.03.2009 r. zaliczka na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej uległa zmianie z 6,00 zł/mieszkanie/m-c na 5,00 zł/mieszkanie/m-c. Nowa kwota zaliczki obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.
Rozliczenie zaliczki wnoszonej na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" informuje, że zostało dokonane rozliczenie zaliczki w wysokości 6,00zł/1lokal/miesiąc wnoszonej na poczet wody niezbilansowanej w roku 2008 przez mieszkańców mieszkań wyposażonych w wodomierze.

Wysokość nadpłaty z tytułu wody niezbilansowanej wyniosła 2,22 zł miesięcznie na jeden lokal opomiarowany.

Wymieniona nadpłata pomnożona przez ilość miesięcy wnoszonej zaliczki zostanie Państwu przeksięgowana na poczet bieżących opłat za wodę.

Szczegółowe wyliczenie nadpłaty przypadającej na każdy lokal zostanie Państwu przesłane do mieszkań w ostatnich dniach marca wraz z informacją o wysokości nowej - niższej zaliczki, która obowiązywać będzie od 01 kwietnia 2009 r.

Kwotę nadpłaty należy jednorazowo potrącić z bieżącej opłaty za wodę.
Zmiana opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody

W związku z wprowadzeniem przez dostawcę energii cieplnej, tj. Fortum Częstochowa S.A. nowej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKA-4210-40(19)/2008/251/VI/CW, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" informuje, że w terminach podanych poniżej zostają wprowadzone nowe opłaty jednostkowe za energię cieplną:

Od dnia 01 stycznia 2009 roku
I. za podgrzanie wody:
 1. Dla lokali mieszkalnych wyposażonych w wodomierze
  Opłata za podgrzanie 1 m3 wody - 15,57 zł/m3
 2. Dla lokali mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze
  Miesięczna opłata ryczałtowa za podgrzanie wody wnoszona od 1 osoby zameldowanej w tym lokalu - 93,42 zł/os/m-c brutto
Od dnia 01 lutego 2009 roku
II. za centralne ogrzewanie:

Opłata za 1GJ (gigadżul) energii w taryfie jednoczłonowej - 47,77 zł brutto
Promocja na podłączenie Telewizji kablowej i Internetu przedlużona

Miło nam poinformować, że Uchwałą Zarządu Spółdzielni przedłużono do dnia 31.12.2009 r. promocję na podłączenie telewizji kablowej oraz do dnia 31.12.2009 r. promocję na podłączenie Internetu w sieci TVK . Koszt podłączenia telewizji kablowej dla umów zawieranych na minimum 12 miesięcy płatnych wynosi 1 zł. Opłaty miesięczne za TVK wynoszą:

- 17 zł. za Pakiet A (socjalny)
- 29 zł. za Pakiet B (podstawowy kablowy)

Koszt podłaczenia Internetu dla nowych umów zawieranych przez abonentów TVK na minimum 24 miesiące płatne wynosi 1 zł. a dla nowych umów zawieranych na minimum 12 miesięcy płatnych wynosi 100 zł. Opłaty miesięczne pozostają bez zmian i wynoszą:

- 28 zł. za Pakiet P ( do 1 Mbps w dzień i do 4 Mbps w nocy )
- 40 zl. za Pakiet M ( do 3 Mbps w dzien i do 10 Mbps w nocy )

Jednocześnie w/w Uchwała zatwierdziła nowy Cennik uslug dostępu do Internetu.
Nowy Statut Spółdzielni zarejestrowany

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31.03.2008r. dokonał zmian w rejestrach, przyjmując zapisy nowego Statutu.
Statut SM Północ uchwalony został w dniu 29 listopada 2007r. Uchwałą nr 2/2007 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni.
Zestawienie opłat w nieruchomościach budynków mieszkalnych SM "Północ" w 2009 roku

Zarząd S.M. "Północ" informuje, że w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, m.in. z tytułu wzrostu potrzeb remontowych i konserwacyjnych, wzrostu kosztów energii elektrycznej, podatków lokalnych, kosztów osobowych itp. Rada Nadzorcza po wnikliwym przeanalizowaniu przełożonego do zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego na rok 2009, na posiedeniu w dniu 09.12.2008 r. podjęła Uchwały zatwierdzające i wprowadzające z dniem 01.01.2009 roku następujące opłaty:

 1. STAWKI EKSPLOATACYJNEJ WRAZ Z ODPISEM NA FUNDUSZ REMONTOWY
  • - dla spółdzielczych mieszkań, których użytkownicy:
   • a) są członkami Spółdzielni - 3,60 zł/m2/m-c (w tym fundusz remontowy 1,20 zł/m2)
   • b) nie są członkami Spółdzielni - 3,82 zł/m2/m-c (w tym fundusz remontowy 1,20 zł/m2)
  • - dla mieszkań wyodrębnionych, których właściciele:
   • a) są członkami Spółdzielni - 3,41 zł/m2/m-c (w tym fundusz remontowy 1,20 zł/m2)
   • b) nie są członkami Spółdzielni - 3,63 zł/m2/m-c (w tym fundusz remontowy 1,20 zł/m2)
 2. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z DŹWIGÓW:
  • - dla osób płacących 100% - 12,50 zł/osobę/m-c
  • - dla osób płacących 75% - 9,38 zł/osobę/m-c
  • - dla osób płacących 50% - 6,25 zł/osobę/m-c
  • - dla bud. Michałowskiego 28 - 14,38 zł/osobę/m-c.

Zapewniamy wszystkich użytkowników mieszkań, ze nadal będziemy prowadzić prawidłową, zgodną z przepisami prawa gospodarkę wszystkimi środkami finansowymi w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w dobrym stanie technicznym.

Przypominamy Państwu, że nadal obowiązuje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, o które mogę się ubiegać osoby o niskich dochodach.
Kwoty dochodu uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego aktualnie wynoszą:

 • 795,36 zł/osobę w gospodarstwie domowym
 • 1113,51 zł dla osób samotnych.

Wnioski o przyznanie dodatku składa się w Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11/13. Wszelkich informacji w tym temacie udzielają Administracje Osiedli przy ul. czecha 19 i ul. Witosa 1b oraz Dział Księgowości Czynszowej w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Michałowskiego 17.
Informacja dotycząca podatku za posiadanie psa

Zarząd S.M. "Północ" informuje, że w 2009 roku na terenie miasta Częstochowy będzie pobierana opłata od posiadania psów. Roczna stawka opłaty od psiadania psów na podstawie Uchwały Nr 386/xxxiv/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6.11.2008r. wynosi 60,00 zł od jednego psa. Pobór powyższej opłaty prowadzić będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Północ".
Zasady funkcjonowania instalacji c.o. wyposażonej w glowice termostatyczne

W związku z bardzo dużą ilością pytań oraz zgłoszeń dotyczących prawidłowości pracy instalacji centralnego ogrzewania poniżej zamieszczamy krótką instrukcję pozwalającą zrozumieć zasady funkcjonowania instalacji c.o. wyposażonej w glowice termostatyczne. [Więcej >>]
Nowe opłaty członkowskie

Zgodnie z § 7 Statutu SM Północ z dniem 1 stycznia 2009 r. wysokość wpisowego wynosi 10 % i udziału 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1670 ). Obecnie wpisowe wynosi 127,60 zł. i udział wynosi 127,60 zł.
Apel V Komisariatu Policji

V komisariat Policji za naszym pośrednictwem prosi o poinformowanie mieszkańców Dzielnicy "Północ" o przypadkach kradzieży na szkodę osób w podeszłym wieku . Informujemy, że sprawcy wykorzystując wiek poszkodowanych podają się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych proponują podwyżki emerytury, by w tym samym czasie dokonać kradzieży przedmiotów znajdujących się w mieszkaniach. Apelujemy zatem o nie wpuszczanie do mieszkań nieznajomych osób!!! Przypominamy telefon do naszego Komisariatu: 34-369-15-00 lub 997.
Informacja dot. realizacji wniosków o wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali mieszkalnych w/g danych na dzień 31.12.2008r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Północ" informuje, że dotychczas złożone podania - wnioski o przekształcenie mieszkań spółdzielczych w prawo odrębnej własności zostały zarejestrowane.
Z ogólnej ilości 2420 złożonych wniosków na dzień 31.12.2008 r - 2107 zostalo zrealizowanych.
Wszyscy Członkowie Spółdzielni ubiegający się o wyodrębnienie mieszkań według obowiązujacej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanej w dniu 14.06.2007 r, będą indywidualnie zapraszani do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego Spółdzielni w celu dopełnienia niezbędnych formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.
Ponadto informujemy, że z uwagi na okres wakacyjny została zmniejszona liczba spisywanych aktów notarialnych.

Kontakt:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Północ"

ul. Michałowskiego 17
42-200 Częstochowa

Telefon:

34-322-07-87 Sekretariat
34-322-07-17 Centrala
34-322-07-35 Centrala

Telefon/fax 34-322-07-00

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY, pokój 232 II p. tel. 34-322-14-66; rejestr członków, wnioski o przyjęcie w poczet członków, sprawy związane z umowami kupna, sprzedaży, zamiana mieszkań, przekształceniem praw do mieszkań z lokatorskich na własnościowe, ustanowieniem prawa odrębnej własności mieszkań,


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI CZYNSZOWEJ, pok. 233, 234, II p. tel. 34-322-57-87; prowadzenie indywidualnych sald opłat czynszowych, ewidencja zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych, poświadczanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,


DZIAŁ WINDYKACJI CZYNSZÓW, pok. 239, 240, II p. tel. 34-322-07-57; ewidencja osób zalegających z opłatami czynszowymi, negocjowanie warunków spłaty zadłużeń, przygotowywanie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia z członkostwa z tytułu zadłużeń czynszowych, współpraca z komornikami w sprawie ściągania zasądzonych zadłużeń czynszowych, dokonywania eksmisji.


DZIAŁ FINANSOWY, pok. 4, parter, tel. centrali - wew. 53; prowadzenie ewidencji wartości księgowej wkładów mieszkaniowych i budowlanych, dokonywanie wyliczeń finansowych przy zamianach, przekształceniach praw, eksmisjach.


DZIAŁ EKONOMICZNY, pok. 121, I p. tel. 34-322-33-07; gospodarka lokalami użytkowymi, negocjowanie warunków najmu lokali użytkowych, kalkulacja stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.


DZIAŁ TECHNICZNY, pok. 125, I p. tel. 34-372-02-04; przygotowywanie dokumentacji technicznej inwestycji, modernizacji, remontów, ewidencja kosztów inwestycji, modernizacji i remontów, opracowywanie rocznych planów remontów i inwestycji, prowadzenie spraw terenowo-prawnych, ewidencja środków trwałych.


DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY, pok. 128,129 , I p. tel. centrali - wew.31; obsługa kancelaryjna Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawy skarg, wniosków i postulatów adresowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu, niepubliczny rejestr ksiąg wieczystych, wydawanie zaświadczeń wymaganych do założenia księgi wieczystej, prowadzenie dokumentacyjnej posiedzeń Zebrania Przedstawicieli Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz rejestru uchwał ZPC, Rady Nadzorczej i Zarządu.


PREZES (lub członek zarządu) przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1500-1700 i każdy czwartek w godz. 700-900 - Sekretariat, pok. 116 I p. tel. 34-322-07-87


PRZEDSTAWICIEL RADY NADZORCZEJ przyjmuje w każdy wtorek w godz. 1600-1700, pok. 127 I p.; kontakt za pośrednictwem Działu Organizacyjno-Samorządowego, pok. 128 tel. centrali - wew. 31.


ZGŁASZANIE AWARII- w dni powszednie do godz. 1500 w Administracjach Osiedli i po godz. 1500 oraz w dni wolne od pracy - tel. 34-322-07-17 i 34-322-07-35 (portiernia przy ul. Michałowskiego 17).


 obsługa prawna Częstochowa

Korekta prac magisterskich

konstrukcje aluminiowe, stolarka aluminiowa, okna, drzwi aluminiowe - P.W. Rapol w Czestochowie

"Rapol" zajmuje sie produkcja i montazem stolarki aluminiowej w systemie ALUPROF. Firma wykonuje konstrukcje aluminiowo-szklane niezależenie od wielkości pracy, czy jest to klient indywidualny, instytucja, zaklad przemysłowy czy hipermarket. Wspólprace rozpoczyna już w fazie projektowej, poprzez odpowiedni dobór materialów, systemów, obliczenia wytrzymałościowe, wykonanie dokumentacji architektonicznej, projektowej czy produkcyjnej aż po produkcję, montaż, serwis, więcej na: konstrukcje aluminiowe Czestochowa, kontakt tel. 606 601 134.

Zapraszamy do skorzystania z usług mobilnego tartaku. Nasza firma świadczy usługi tartaczne na miejscu u klienta. Osoby posiadające drewno do pocięcia nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z transportem na i z tartaku. Tniemy materiał według wymagań klienta: począwszy od desek po bale, kantówki, kompletne więźy dachowe - krokwie, płatwie, murłaty, kleszcze, łaty itp. Posiadamy sprzęt renomowanej marki WoodMizer który jest wyposażony w pełną hydraulikę (załadunek kłody, obracak, rolki do poziomowania) oraz wciągarkę (do przesuwania drewna). Działamy na terenie południowej Polski. Zadzwoń już teraz - tel. 516 601 112.

producent schodów i balustrad w Poznaniu

"KE - wyciąg ziołowy" to płynny koncentrat roślinny. Przynosi ulgę i działa regenerująco na organizm człowieka. Dzięki KE - wyciąg ziołowy "problemy" żołądkowo-jelitowe mogą być pokonane!

ogłoszenia biznesowe


Darmowe ebooki i audiobooki

Wyposażenie wnętrz
Poradnik inwestora
Deweloperzy

HACCP szkolenia

montaż kolektorów słonecznych

pompy ciepła Częstochowa


kredyty mieszkaniowe

docieplenia Częstochowa

Copyright 2006-2016 MIG hosting, Kontakt

nieruchomości Częstochowa, kredyty mieszkaniowe